Szolgáltatásaink Szolgáltatásaink

Szolgáltatások

 

Térítésmentes szolgáltatások

Kölcsönzés
Könyv és dokumentum kölcsönzés a könyvtár használati szabályzat szerint TextLib integrált rendszer, olvasószolgálat B modulalapján

Helyben-olvasás
A könyvtár olvasótermében elhelyezett nem kölcsönözhető állomány helyben használata.

Referensz-szolgálat
A könyvtárhoz beérkező egyedi kérdések hiteles forrásokból való megválaszolása.

Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés (Zala Megyei Szent Rafael Kórház munkatársainak 10 oldalig díjmentes)

Könyvtárközi kölcsönzés
(Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést– a Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozóinak kivételével – csak az olvasó költségére tudjuk teljesíteni.) A saját állományban nem található, de a beiratkozott olvasó által igényelt dokumentum beszerzése, szolgáltatása, a helyi könyvtári szabályzat és a kölcsönző könyvtár szabta feltételek alapján.

Irodalomkutatás
Egyszeri visszamenő passzív tájékoztatás, aminek eredményeként a megadott témáról megjelent magyar és idegen nyelvű irodalomjegyzéket szolgáltatunk, beazonosítható bibliográfiai adatokkal és gyakran tartalmi összefoglalóval. Forrásai magyar és idegen nyelvű szakmai adatbázisok.

Témafigyelés /tartalomjegyzék szolgáltatás
Előre mutató aktív, folyamatos tájékoztatás a megadott téma legfrissebben közölt irodalmáról. Eredménye szinte napra kész tájékozottság egy-egy tudományterület probléma kör eredményeinek változásairól, fejlődéséről. Tartalomszolgáltatással tudjuk pótolni az elő nem fizetett, de olvasói érdeklődésre számot tartó folyóiratokban megjelenő közlemények követését. Az adatszolgáltatás jellege, bibliográfiai adatok gyakran tartalmi összefoglalóval kiegészítve, forrásai leginkább idegen nyelvű adatbázisok.

Internet-használat (olvasói munkaállomásokon)
Az esélyegyenlőség az élethosszig tartó tanulás jegyében olvasóink számára nyilvános állomáson biztosítjuk az internethez való hozzáférést, igény szerint tanácsadással segítjük annak használatát.

Portál (www.zmkok.hu), online katalógus, online referensz
A könyvtári portál interaktivitását biztosítja a kérdezd menüpont alatt található olvasó-könyvtáros, olvasó-orvos és orvos-orvos közti kommunikáció lehetősége. Ennek keretében lehet igénybe venni az online referensz szolgáltatást. A portál online katalógusa – több szempontú keresés lehetőségével - pontos tájékoztatást nyújt a könyvtár állományáról. A rólunk főmenü, vélemények-észrevételek menüpontján keresztül tudjuk fogadni, figyelemmel kísérni az olvasói visszajelzéseket. 

Térítéses szolgáltatások

Fénymásolás
Elsősorban nem kölcsönözhető dokumentumokról (folyóirat cikkekről) olvasói igény alapján fekete-fehér másolatot készítünk.

Szkennelés
Az olvasói munkaállomás multifunkciós nyomtató alkalmazásával számítógépes szoftver segítségével digitális másolatot készítünk a könyvtárhasználati szabályzat ide vonatkozó része szerint.

 

1.

Fénymásolat (A/4)

30,- Ft/lap

2.

Fénymásolat (A/3)

30,- Ft/lap

3.

Fényképezés saját géppel

25,- Ft/kép

4.

Digitális másolat (szkennelés)

100,- Ft/beolvasás

5.

Nyomtatás

15,-Ft/oldal

 

Egyéb könyvtárhasználati szabályok
A nem ZMK dolgozók csak könyvet kölcsönözhetnek. Egyidejűleg 5 dokumentumot két hétre. Bekötött folyóiratot, CD-t, DVD-t, videót nem kölcsönzünk.

Az olvasói munkaállomásokon – a vírusfertőzés elkerülése miatt – külső adathordozó eszköz csatlakoztatása csak a könyvtári munkatárs előzetes engedélyével történhet.

 

Az olvasó által elveszített dokumentum kártérítéseként – 3/1975(VIII.17) KM-PM együttes rendelete értelmében a könyvtár  egyedi elbírálás alapján – a beszerzési egységár többszörösére is igényt tarthat. A szükség szerinti kártérítési igényének érvényesítése a kórház jogásza révén történik, hasonlóan a késedelmi díjak megtérítéséhez.

 

Frissítve: 2017.11.29.