Könyvtári kérdőív Könyvtári kérdőív

Kitölthető verzió letöltése      

A kitöltött kérdőívet az alábbi email címre kérnénk megküldeni: info@zmkok.hu

Zala Megyei Szent Rafael Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

Kérdőív

Kedves Olvasó/ Látogató/ Felhasználó!

Kérdőívünkkel szeretnénk megismerni az Ön könyvtárhasználattal kapcsolatos szokásait, igényeit, és célját. Szeretnénk könyvtárunk munkáját még inkább a valós szükségletekhez igazítani, hogy a lehető leghatékonyabb módon segíthessük a betegágy melletti munkáját, ahhoz kapcsolódó esetleges oktatói, tudományos tevékenységét.
A kérdőív kitöltése önkéntes!

I. Személyre vonatkozó általános adatok
1.  Nem:         
ð Nő    ð Férfi
2. Életkor:      
ð 18-25 éves
                         
ð 26-35 éves
                         
ð 36-50 éves
                         
ð 51-65 éves
                         
ð nyugdíjas
3. Iskolai végzettség:

ð Általános iskola
ð Középiskola
ð Főiskola/ Egyetem
ð Felsőfokú végzettség tudományos fokozattal

4. Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozója?
ð Igen  ð Nem

II.  Könyvtár használati szokások, igénybevétel célja

5. Igénybe szokta-e venni a könyvtár szolgáltatásait?
ð Igen  ð Nem

6. Ha igen, milyen gyakorisággal?
ð Napi rendszerességgel
ð Hetente 1-2 alkalommal
ð Havonta 1-2 alkalommal
ð Rendszertelenül

7. Milyen céllal használja a könyvtárat?
ð Kölcsönzés/ Helyben olvasás
ð Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás
ð Internet/ Számítógép használat
ð Információ szerzése napi betegellátáshoz (bizonyítékokon alapuló orvosláshoz)
ð Önképzés, továbbképzés, kreditpont szerzés
ð Előadásra való felkészülés, közlemény írása

III.  Működési körülmények

8. Elégedettségét kérjük, az 1-5-ig való skálán jelezze (1-elégedetlen, 5-teljes mértékig elégedett):

 

1

2

3

4

5

nyitvatartási idő

ð

ð

ð

ð

ð

folyóiratok választéka

ð

ð

ð

ð

ð

könyvek választéka

ð

ð

ð

ð

ð

számítógépek korszerűsége

ð

ð

ð

ð

ð

könyvtár berendezése

ð

ð

ð

ð

ð

elektronikus szolgáltatás (szakportál)

ð

ð

ð

ð

ð

könyvtár légköre, hangulata

ð

ð

ð

ð

ð

könyvtárosok segítőkészsége, szaktudása

ð

ð

ð

ð

ð

 

IV. Könyvtári állomány (saját könyvtárba elérhető, nyomatatott- elektronikus dokumentumok)

9. Könyvállomány szakterületi és nyelvi lefedettségével való elégedettség

Könyv

1

2

3

4

5

magyar nyelvű

ð

ð

ð

ð

ð

idegen nyelvű

ð

ð

ð

ð

ð

Folyóirat

 

 

 

 

 

magyar nyelvű

ð

ð

ð

ð

ð

idegen nyelvű

ð

ð

ð

ð

ð

Adatbázisok

 

 

 

 

 

magyar nyelvű

ð

ð

ð

ð

ð

idegen nyelvű

ð

ð

ð

ð

ð

 

10.  Szakterületek lefedettségével való elégedettség: (5: a régitől az egészen friss szakirodalomig minden megtalálható)

Szakterület

Könyv 1-5

Folyóirat 1-5

Szakterület

Könyv 1-5

Folyóirat 1-5

Ápolás

 

 

Onkológia

 

 

Belgyógyászat

 

 

Ortopédia

 

 

Bőrgyógyászat

 

 

Patológia

 

 

Fizioterápia

 

 

Pulmonológia

 

 

Fül-orr- gégészet

 

 

Pszichiátria

 

 

Genetika

 

 

Radiológia

 

 

Geriátria

 

 

Reumatológia

 

 

Gyermekgyógyászat

 

 

Sebészet

 

 

Gyógyszerészet

 

 

Sürgősségi ellátás

 

 

Infektológia

 

 

Szemészet

 

 

Intenzív terápia és anaesthesiológia

 

 

Szívsebészet

 

 

Kardiológia

 

 

Szülészet-nőgyógyászat

 

 

Laboratóriumi diagnosztika

 

 

Traumatológia

 

 

Neurológia

 

 

Urológia

 

 

 

V. Könyvtári szolgáltatások:
11. Kérjük, jelezze az alábbi szolgáltatások közül, melyeket veszi igénybe leggyakrabban és minősítse azokat. (1-től 5-ig tartó skálán leggyakrabban igénybe vett :5, leginkább elégedettséget kifejező: 5)

Szolgáltatás neve:

Igénybevétel gyakorisága (1-5)

Elégedettség kifejezése: (1-5)

Könyv és dokumentum kölcsönzés

 

 

Könyvtárközi kölcsönzés (saját állományban nem lévő dokumentum beszerzése)

 

 

Referensz kérdés (rövid kérdés, rövid válasz)

 

 

Irodalomkutatás (visszamenőleges, egyszeri tájékoztatás a megadott téma magyar vagy idegen nyelvű szakirodalmáról)

 

 

Témafigyelés (folyamatos rendszeres tájékoztatás (heti) a kiválasztott téma újonnan megjelenő irodalmáról

 

 

Könyvtári portál (www.zmkok.hu)

 

 

12. Mennyire hasznosak az Ön számára egy adott téma kapcsán nyújtott könyvtári információk?

                ð Nagy hasznát veszem a könyvtár segítségének

                ð Nem mindig kapok pontos információkat

                ð Sokszor nem hoz eredményt a kapott találati lista

13. Milyen szolgáltatásokat látna még szívesen a jelenlegiek mellett?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Szívesen részt venne-e könyvtár által szervezett – szakmai adatbázisát ismertető (MOB, PUBMED, EBSCO MEDLINE) felhasználói képzésen?

                ð Igen

                ð Nem

 

 A válaszait köszönjük!

Zalaegerszeg, 2016. július 4.

 

  Egészségügyi Szakkönyvtár
          munkatársai