Könyvtárbarátok köre találkozó Könyvtárbarátok köre találkozó

2013. április 10-én a Könyvtárbarátok köre megbeszélésén dr. Schmidt Béla osztályvezető főorvos tartott tájékoztatót az intézmény Tudományos Bizottsága és a szakkönyvtár együttműködésének lehetőségeiről. Beszámolóját részben a Tudományos Bizottság tagjai közt történt előzetes igényfelmérésre, részben pedig más kórházi szakkönyvtárak szolgáltatásairól  szerzett ismereteire alapozta.

Ezt követően Beke Gabriella  könyvtárvezető a Magyar Tudományos Művek Tára ( MTMT) kapcsán szólt annak a MTA könyvtára által történő működtetéséről. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a kórház – elsősorban vezető munkatársainak -   tudományos munkássága elérhető legyen ebben az adatbázisban, hiszen egyre inkább az itt lévő, hiteles mutatószámok az elfogadottak e téren.