Könyvtárhasználati Szabályzat Könyvtárhasználati Szabályzat

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

 

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás
A beiratkozáshoz a következő adatok szükségesek: név, cím, születési hely és idő, személyazonosító igazolvány száma, leánykori név, anyja neve, állandó és levelezési címe, telefonszáma, email címe, munkahely neve, munkahelyi telefonszám, beosztás.

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. Szolgáltatásaink a könyvárba történő beiratkozás után vehetők igénybe. A könyvtárt szolgáltatásainak használatára jogosult minden 18. év feletti magyar állampolgár, aki elfogadja a szakkönyvtár használatára vonatkozó szabályokat. A használati jogosultságok attól függőek, hogy az olvasó a Zala Megyei Kórház dolgozója vagy sem, továbbá egészségügyi dolgozó vagy felsőfokú intézmény hallgatója, netán laikus. 

Kölcsönzés, hosszabbítás
Könyvtári dokumentumot csak érvényes beiratkozással rendelkező olvasó kölcsönözhet. A kölcsönzési idő ZMK munkatársak esetén nem határidőhöz kötött. Minden más olvasói kategória esetén a dokumentumok kölcsönzési határideje kettő hét, ami szükség szerint a határidő lejárta előtt legfeljebb két alkalommal hosszabbítható. A lejárt határidők be nem tartása esetén a késedelmi díj 10,- Ft/ könyv/ nap.  A Zala Megyei Kórház dolgozói könyvet, szóló folyóiratot egyaránt kölcsönözhetnek, minden más olvasó kategóriában a jogosultság csak könyv kölcsönzésre szól. Olvasótermi könyvek csak helyben használhatók. Bekötött folyóirat, CD, DVD, videó nem kölcsönözhető.

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés
Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk, kölcsönzési határidejük két hét.
Az adott könyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük.

A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj stb.) Könyvtárközi kölcsönzés a Zala Megyei Kórház dolgozóinak díjmentesen történik. Egyéb olvasói kategóriához tartozóknak e szolgáltatással felmerülő költséget nem vállaljuk.

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése
A késedelemért az előírt díjat az olvasó köteles megtéríteni, addig új kölcsönzést nem kezdeményezhet. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk, ennek hiányában a 3/1975.(VIII.17.) KM-PM együttes rendelet alapján kell a kárt megtéríteni. A kártérítés összege bírósági úton is behajtható.

Számítógép-használat
Az olvasói munkaállomások (e-Magyarországpont gépei) az olvasók kategóriák szerinti nyitvatartási időben használhatók. Az elektronikus katalógusok, adatbázisok használata mindenki számára ingyenes. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik) nem intézeti dolgozóknak térítés ellenében (15,-FT/oldal) kinyomtathatók. A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtár-használati és udvariassági szabályokat, elvárásokat! 

 Frissítve: 2016.03.04.