E egészségügyi könyvek E egészségügyi könyvek

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése
Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta
a Marketing Centrum – Országos Piackutató Intézet és a PTE Közgazdaságtudományi Kara, Budapest-Pécs

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek
Dr. Boncz Imre (2012)
Medicina Könyvkiadó Zrt

Első teendők sürgősségi esetekben − Elsősegélynyújtás
Dr. Betlehem József (2012)
Medicina Könyvkiadó Zrt.

Megelőző orvostan és népegészségtan
Ádány Róza (2011)
Debreceni Egyetem